Polom 2013 versus 1953

Na obrázku níže je porovnání map Polome z roku 2013 a 1953. Pomocí posuvníku pod mapou můžete tahem doprava či doleva mapy porovnávat.

2013
1953

Napsat komentář