SDH

Cvičení hasičů

V pondělí 30. dubna od 16 hodin započne příprava na cvičení, a proto žádáme všechny hasiče, aby se v uvedenou dobu dostavili k hasičské zbrojnici. Pozdě příchozí se mohou k ostatním připojit na výletišti, kde bude akce pokračovat s již naraženým sudem piva.

S ohledem na organizaci a sestavování  závodních družstev je účast velmi důležitá!

Výroční schůze SDH s bowlingem

V sobotu dne 16.12.2017 se koná výroční schůze SDH Polom a bowlingový turnaj. Sraz v 16:50 v Polomi na návsi, odkud je odjezd objednaného autobusu do Víru, kde jsou od 18:00 do 22:00 zamluveny obě bowlingové dráhy.  Těšíme se na  hojnou účast a prosíme hasiče,  aby si  nezapomněli  vzít  poplatek  za  členskou  známku 100,- Kč.